Ref NoG60/5
TitleComhfhreagras / Correspondence
DescriptionBaineann an tsraith seo le comhfhreagras idir Conradh na Gaeilge (CnaG) agus daoine agus eagraíochtaí éagsúla, agus tá ord croineolaíoch uirthi de réir gach deich mbliana*. Is é atá i gceist léi den chuid is mó fiosrúcháin maidir leis an nGaeilge; na ranganna a bhí á reáchtáil ag CnaG; taighde; agus obair CnaG féin. Is féidir teacht ar chomhfhreagras i ndáil le topaic faoi leith sa tsraith a bhaineann leis an topaic sin e.g. G60/30 Oideachas.

*Tá ábhar sa tsraith seo curtha in ord croineolaíoch ach tá roinnt míreanna lasmuigh de raon dátaí an chomhaid san áireamh freisin, ar mhaithe leis an gcomhthéacs.

*****

This series relates to correspondence between Conradh na Gaeilge (CnaG) and various individuals and organisations and is organised chronologically by decade*. It consists mainly of inquires relating to the Irish language; classes run by CnaG; research; and the work of CnaG itself. Correspondence relating to a specific topic can be found in the series relating to that topic e.g. G60/30 Education.

*Material in this series is arranged chronologically although in some cases items outside the date range of an individual file may be also included, to maintain context.

Tag / Ref: G60/5
Date18/04/1864-14/12/2018
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent5 bhosca, 2 fhoshraith, 14 chomad / 5 boxes, 2 subseries, 14 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2023