Ref NoG60/4
TitleCraobhacha, Coistí Ceantair agus Dála Cúige / Branches, District Councils and Provincial Executives
DescriptionBaineann an tsraith seo le hobair na nDála Cúige, na gCoistí Ceantair agus na gcraobhacha, agus áirítear léi foirmeacha clárúcháin, miontuairiscí, cártaí ballraíochta agus comhfhreagras. Liostaítear na Comhairlí Ceantair agus na craobhacha de réir cúige. Tá rannán breise i bhfoshraith na gCraobhacha a bhaineann le craobhacha lasmuigh d’Éirinn. Áirítear leis an ábhar míreanna faoi leith a bhain le craobh Londan de Chonradh na Gaeilge a cuireadh ar ais chuig an bpríomhoifig mar bhailiúchán; ábhar a bhaineann leis an Ard-Chraobh; Craobh an Chéitinnigh; Craobh na gCúig gCúigí agus Craobh Móibhí.

*****

This series relates to the work of the individual Provincial Executives, District Councils and branches and includes registration forms, minutes, membership cards and correspondence. District Councils and branches are listed by province. The Branches subseries has an additional section relating to branches outside of Ireland. Material includes items of particular note relating to the London branch of Conradh na Gaeilge which was returned to the head office as a collection; material relating to the Ard-Chraobh [central branch]; Craobh An Cheitinnigh; Craobh na gCúig gCúigí and Craobh Móibhí.

Tag / Ref: G60/4
Date09/10/1896 - 06/07/2018
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent42 bhosca, 7 bhfoshraith, 16 fho-fhoshraith, 224 chomhad, 2 mhír / 42 boxes, 7 subseries, 16 subsubseries, 224 files, 2 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2023