Ref NoG60/39
TitleAn tUachtarán, Tithe an Oireachtais agus Ranna Rialtais / The President, Houses of the Oireachtas and Government Departments
DescriptionBaineann an tsraith seo den chuid is mó le cumarsáid idir Conradh na Gaeilge agus Rialtas na hÉireann. Tá foranna inti ina bhfuil ábhar a bhaineann le: Oireachtas Éireann (G60/39/1); Ranna Rialtais (G60/39/2); Rialtas na hÉireann agus an Ghaeilge (G60/39/3); Oifig an Ombudsman (G60/39/4); foilseacháin Rialtais (G60/39/5 agus G60/39/6); gearrthóga a bhaineann le státseirbhís na hÉireann (G60/39/7) mar aon le comhfhreagras le hAirí éagsúla (G60/39/8).

Tá an fhoshraith Oireachtas Éireann roinnte arís ina dhá fho-fhoshraith: Uachtarán na hÉireann agus Tithe an Oireachtais (Dáil Éireann agus Seanad Éireann). Sa dara foshraith, déantar ranna Rialtais a liostú de réir teidil amhail na bliana 2020, nuair a bhí eagar á chur ar an mbailiúchán, agus áirítear leis na ranna sin ranna a comhchuimsíodh leo ó shin. Comhfhreagras, tuairiscí agus foilseacháin a bhfuil nótaí orthu atá sa tsraith seo den chuid is mó.

*****

This series relates primarily to communication between Conradh na Gaeilge and the Irish Government. Subdivisions include material relating to: The National Parliament (Oireachtas Éireann) (G60/39/1); Government Departments (G60/39/2); the Irish Government and the Irish language (G60/39/3); Office of the Ombudsman (G60/39/4); Government publications (G60/39/5 and G60/39/6); cuttings relating to the Irish Civil service (G60/39/7) and correspondence with various ministers (G60/39/8).

The National Parliament subseries is further subdivided into two sub-subseries: The President of Ireland and Houses of the Oireachtas (Dáil Éireann and Seanad Éireann, the Irish House of Representatives and Senate respectively). In the second subseries, Government departments are listed by title as of 2020, when the collection was being arranged, and include departments since subsumed by them. This series primarily comprises of correspondence, reports and publications with notations.

Tag / Ref: G60/39
Date01/04/1922-22/07/2015
Extent14 bhosca, 6 fhoshraith, 14 fho-fhoshraith, 4 fho-fhofhoshraith, 84 comhad / 14 boxes, 6 subseries, 14 sub-subseries, 4 sub-subsubseries, 84 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2023