Ref NoG60/31
TitleOiliúint agus Fostaíocht / Training and Employment
DescriptionBaineann an tsraith seo le hoiliúint agus fostaíocht i gcomhthéacs na Gaeilge. Roinntear ina dá fhoshraith í, is é sin oiliúint agus fostaíocht faoi seach. Roinntear an chéad fhoshraith arís chun na míreanna seo a leanas a chuimsiú: ábhar a bhaineann le cúrsaí teanga; scoileanna samhraidh; daonscoileanna, cúrsaí do threoraithe; áiseanna don fhoghlaim agus don teagasc mar aon leis an gComhairle Oiliúna (AnCO). Tá fo-ranna eile sa dara foshraith faoina gcuimsítear FÁS (An Foras Áiseanna Saothair); an Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta; agus fostaíocht do lucht na Gaeilge. Áirítear leis an ábhar tuairiscí, comhfhreagras, bileoigíní agus gearrthóga.

*****

This series relates to training and employment from the perspective of the Irish language. It is divided into two subseries; training and employment respectively. The first subseries is further divided to include material relating to language courses; Summer schools; folk-schools; courses for guides; aids for learning and teaching and The Training Council (AnCO). The second subseries includes further subdivisions covering FÁS [Training and Employment Authority]; Employment Equality Agency; and Irish language jobs. Material includes reports, correspondence, flyers and cuttings.

Tag / Ref: G60/31
Date1929-2014
Extent6 bhosca, 2 fhoshraith, 6 fho-fhoshraith, 2 fho-fho-fhoshraith, 38 comhad / 6 boxes, 2 subseries, 6 sub-subseries, 2 sub-subsubseries, 38 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2023